Friday, October 12, 2012

रोजगार व स्वयंरोजगार यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य


नोकरीकरीता इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना तसेच नोकरी देणार्‍या उद्योजकांना खालील विनामुल्य व पारदर्शक सेवा रोजगार व स्वयंरोजगार यंत्रणेमार्फत दिल्या जातात:

१. नोकरीकरीता नाव-नोंदणी.
२. नाव-नोंदणी केलेल्या उमेदवारांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वैयक्तिक सर्व माहिती विचारात घेऊन त्यास योग्य शासकीय/खाजगी नोकरी मिळण्याकरीता सहाय्य.
३. नाव-नोंदणी केलेल्या उमेदवारांस प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा व त्याच्या कौशल्यात वाढ व्हावी याकरिता त्यास खाजगी तसेच निमशासकीय कंपनीत स्टायपेंडसह सहा महिन्याकरीता काम करण्याची संधी.
४. नाव-नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना जास्तीत जास्त नोकरीच्या संधी प्राप्त होण्याकरीता यंत्रणेतील अधिकारी यांचा कार्यक्षेत्रातील उद्योजकांना संपर्क व त्यांची नोंदणी, तसेच तत्पर व पारदर्शक सेवा उपलब्ध होण्याच्यादृष्टीने पाठपुरावा.
५. उद्योजकांना तात्काळ व योग्य उमेदवार मिळण्याकरीता प्रत्यक्ष कार्यालयात 'स्पॉट रिक्रुटमेंट'ची सुविधा.
६. स्वयंरोजगारास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना स्वयंरोजगाराच्या विविध योजना, नवनवीन व्यवसायाच्या संधी व प्रशिक्षण कार्यक्रम.
७. नाव-नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना रोजगार, स्वयंरोजगार, शैक्षणिक क्षेत्रात, तसेच स्पर्धा परिक्षेद्वारे करियर घडविण्याकरीता माहिती व मार्गदर्शन सुविधा.

जिल्‍हा रोजगार व स्‍वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, सांगली यांच्या माध्यमातून वरील सुविधांचा लाभ सांगली परीसरातील उमेदवारांना व उद्योजकांना मिळावा, यासाठी 'आरंभ फाउंडेशन' काम करीत आहे. याबाबतच्या सूचना अथवा सहभागासाठी संपर्क कराः

राहुल बिरनाळे ७६२०१०२०३०
मंदार शिंदे ९८२२४०१२४६

No comments:

Post a Comment